Συμμετοχή στα κοινά

 • Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στη εκπαίδευση
 • 2003- 2013
 • Επιστημονικός Σύλλογος ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ http://neospaidagogos.net
 • 2014- 2015
 • Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Αργυρούπολης
 • 1999-2004
 • Συνδικαλιστική κίνηση "Διαφάνεια στην εκπαίδευση"
 • 2012-15

Συμμετοχή στην Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στη εκπαίδευση. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της. Οι καταστατικοί στόχοι αυτού του συλλόγου και η δράση του συνοψίζονταν στη διάδοση της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Συμμετοχή στον Επιστημονικό Σύλλογο "Νέος Παιδαγωγός". Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του. Οι δράσεις του κορυφώνονται με την πραγματοποίηση των ετήσιων επιστημονικών συνεδρίων του, του συνεδρίου Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (7-8 Νοεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα Ευγενίδου) και του συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός" (7-8 Νοεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα Ευγενίδου). Στα συνέδρια αυτά δίνεται βήμα σε όσους έχουν να εκφραστούν επιστημονικά στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο κι ο σύλλογος βοηθά στο να συγκεντρωθεί το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ακροατήριο!

5ετής συμμετοχή, ως Γενικός Γραμματέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Αργυρούπολης, του μεγαλύτερου πολιτιστικού συλλόγου στη νότια Αθήνα. Περισσότερα για τις δραστηριότητες αυτού του συλλόγου καθώς και τα νεότερά του, μπορείτε να βρείτε εδώ:http://www.sillogosargiroupoli.blogspot.gr

Ίδρυση της συνδικαλιστικής κίνησης εκπαιδευτικών Διαφάνεια στην εκπαίδευση.

Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." (που θα γίνει στις 7 και 8 Νοεμbρίου 2015 στην Αθήνα) και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός", που θα γίνει στις 16 και 17 Απριλίου 2016, στην Αθήνα.

 • Περιοδικό: "Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες"
 • Περίοδος έκδοσης: 2004-2010
 • Περιοδικό: "i-Teacher"
 • Περίοδος έκδοσης: 2010-2015
 • Περιοδικό: "Νέος Παιδαγωγός"
 • Περίοδος έκδοσης: 2013-15
 • Περιοδικό:"Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες. ISSN: 1790‐0964 Εκδόθηκε αρχικά έντυπα κι από το 5ο τεύχος μόνο δικτυακά. Εκδόθηκαν 7 τεύχη, τελευταίο τεύχος τον Μάρτιο του 2010. Θεματολογία του οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

  Περιοδικό:"i-Teacher. ISSN: 1792‐4146 Το 1ο τεύχος του εκδόθηκε δικτυακά το Σεπτέμβριο του 2010. Σήμερα βρίσκεται στο 10ο τεύχος (Ιανουάριος 2015). Θεματολογία του οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Δικτυακός τόπος περιοδικού: http://i-teacher.gr

  Περιοδικό:"Νέος Παιδαγωγός. ISSN: 2241-6781 Σήμερα βρίσκεται στο 5ο τεύχος (Ιανουάριος 2015). Θεματολογία του η παιδαγωγική και διδακτική στην εκπαίδευση. Δικτυακός τόπος περιοδικού: http://neospaidagogos.gr/periodiko